Τετάρτη, 24 Ιουνίου 2009

ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΝΟΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ Μ.Π.Ε. ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΧΕΔΙΑΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΝΗΕΣ

προς : Νομάρχη

κοιν: αντινομάρχη περιβάλλοντος

πρόεδρο νομαρχιακού συμβουλίου

επικεφαλής νομαρχιακών παρατάξεων


ΘΕΜΑ: Καθυστέρηση εισαγωγής στο Νομ. Συμβούλιο της Μ.Π.Ε. μέρους της σχεδιαζόμενης επένδυσης στις Νηές


Έχει παρέλθει, εξ’ όσων γνωρίζουμε, η προβλεπόμενη προθεσμία εντός της οποίας θα έπρεπε να εισαχθεί προς συζήτηση στο Νομαρχιακό Συμβούλιο η Μ.Π.Ε. που αφορά μέρος της σχεδιαζόμενης επένδυσης στις Νηές, προκειμένου αυτό να γνωματεύσει επ’ αυτής.

Αυτή η καθυστέρηση ενέχει τον κίνδυνο να εκληφθεί από την Περιφέρεια Θεσσαλίας σαν σιωπηλή συναίνεση της ΝΑΜ ή να δημιουργήσει νομικό επιχείρημα από την εταιρεία. Εξέλιξη την οποία δύσκολα θα μπορούσε να διαχειριστεί κάποιος πείθοντας τους κατοίκους του Δήμου Σούρπης και της ευρύτερης περιοχής, πως δεν ήταν προϊόν μεθόδευσης.

Τους φόβους μας αυτούς τους έχουμε εκθέσει επανειλημμένα και στον πρόεδρο του Νομαρχιακού Συμβουλίου και πρόσφατα στην αρμόδια αντινομάρχη Περιβάλλοντος, από την οποία πήραμε τη διαβεβαίωση πως τίποτα τέτοιο δε συμβαίνει και πως η καθυστέρηση οφείλεται αποκλειστικά και μόνο σε ενδελεχή έλεγχο που διεξάγουν οι υπηρεσίες της ΝΑΜ επί των πτυχών της Μ.Π.Ε.

Θα θέλαμε λοιπόν και από εσάς να μας διαβεβαιώσετε πως η καθυστέρηση οφείλετε στον προαναφερόμενο λόγο και δεν μπορεί να εκληφθεί από την Περιφέρεια Θεσσαλίας σαν σιωπηλή συναίνεση και δεν δημιουργεί νομικό επιχείρημα για την εταιρεία.

Επίσης θα θέλαμε να μας γνωρίσετε αν υπάρχει εκτίμηση για το χρόνο εισαγωγής της Μ.Π.Ε. στο Νομαρχιακό Συμβούλιο.


Σούρπη 23 Ιουνίου 2009


Για την

ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΡΠΗΣ


ΑΡΓΥΡΗΣ Χρήστος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου